Saga LeiðtogaAuðar

LeiðtogaAuður varð til í tengslum við verkefnið ,,AUÐUR í krafti kvenna” sem stóð yfir á árunum 2000-2003. Markmið AUÐAR var að auka þátttöku kvenna í atvinnusköpun og var LeiðtogaAuður einn af sex meginþáttum verkefnisins.

LeiðtogaAuður hefur þann tilgang að efla tengsl kvenna í leiðtoga og stjórnunarstöfum hjá íslenskum fyrirtækjum.

Markmið félagsins er að konur í forystusveit íslensks viðskiptalífs kynnist hver annarri og geti nýtt sér tengsl, stuðning, aðstoð og önnur tækifæri sem félagsskapurinn byði upp á, auk þess að vera þeim konum sem á eftir koma hvatning, fyrirmynd og stuðningur.

LeiðtogaAuður einbeitir sér að málefnum viðskiptalífsins og því umhverfi sem það starfar í á hverjum tíma. Félagar í LeiðtogaAuði eru fyrst og fremst konur í stjórnendastöðum, oft framkvæmdastjórar, hjá stórum og meðalstórum fyrirtækjum í íslensku atvinnulífi.

Kjarna hópsins mynda þær konur sem tóku þátt í LeiðtogaAuðar námskeiðum á árunum 2000-2002.

Sá hópur var valinn með því að hafa samband við stærstu fyrirtæki atvinnulífsins, auk nokkurra stofnanna, og bjóða þeim að tilnefna konu úr röðum æðstu stjórnenda fyrirtækisins. Frá árinu 2005 hefur stjórn LeiðtogaAuðar borið ábyrgð á inntöku nýrra meðlima og hafa tæplega tíu nýliðar verið teknir inn á hverju ári.

LeiðtogaAuður - Starfsemi

Starfsemi LeiðtogaAuður hefur verið í nokkuð föstum skorðum undanfarna vetur. Helstu liðir í starfseminni eru þessir:

• Hádegis-hittingur; frjáls mæting - 2. þriðjudag í hverjum mánuði yfir veturinn
• Fyrirtækjaheimsóknir – ein að vori og önnur að hausti
• Náms og hópeflisferð – einu sinni á vetri
• Aðalfundur – í maí ár hvert

Saga verkefnisins AUÐUR í krafti kvenna

Árið 1999 ákvað Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins að efna til átaks til að auka þátttöku kvenna í atvinnusköpun. Í upphafi var leitað í smiðju til þeirra sem bestum árangri hafa náð í þessum efnum, einkum í Bandaríkjunum. Haustið 1999 samþykkti stjórn NSA tillögu undirbúningshóps um fjölþætt fræðslu- og hvatningarátak. Átakinu var ætlað að ná til kvenna á öllum aldri og standa í þrjú ár. 

Samstarfsaðilar voru valdir úr hópi öflugustu fyrirtækja landsins, Íslandsbanki, Deloitte & Touche og Morgunblaðið. Ákveðið var að Háskólinn í Reykjavík hefði umsjón með framkvæmd átaksins, sem gefið var nafnið AUÐUR í krafti kvenna. Birta og kjarkur einkenndu AUÐI alla tíð og þegar verkefninu lauk í janúar 2003 höfðu 1480 konur tekið þátt í AUÐI og ómældur fjöldi notið óbeint ávaxtanna af þeim sex þáttum sem AUÐUR bauð, en þeir eru FjármálaAUÐUR, FrumkvöðlaAUÐUR, FramtíðarAUÐUR, LeiðtogaAUÐUR, AUÐARdætur með í vinnuna og AUÐARverðlaunin.

FjármálaAUÐUR jók hagnýta þekkingu kvenna á fjármálum svo þær öðluðust meiri skilning  og sjálfstraust og varð tamara að líta á sig sem ,,fjármálaverur”. Námskeiðin voru haldin utan  hefðbundins vinnutíma og nam hvert þeirra 16 klukkustundum. Haldin voru 16 námskeið sem 862 konur tóku þátt í.  FrumkvöðlaAUÐUR var ætlað konum sem vildu stofna og/eða reka fyrirtæki. Markmiðið var að gera konurnar færar um að reka fyrirtæki, móta viðskiptahugmynd og semja viðskiptaáætlun, sem kynnt var í lok námskeiðsins. Haldin voru 6 námskeið og stóð hvert þeirra í 16 vikur. Þátttakendur voru 163 og unnu að meira en 90 viðskiptahugmyndum. Við verklok AUÐAR höfðu þátttakendur í FrumkvöðlaAUÐI stofnað 51 fyrirtæki sem veittu 217 ný störf.

AUÐARdætur með í vinnuna, var árleg hátíð þar sem fyrirtæki buðu ungum dætrum landsins til sín. Markmiðið var að víkka sjóndeildarhring telpna og gera þeim ljóst hvað atvinnulífið býður marga möguleika. Óhætt er að fullyrða að þessi nýbreytni mæltist vel fyrir og að þúsundir stúlkna hafi notið gestrisni atvinnulífsins þessa daga. 

FramtíðarAUÐUR bauð 13-16 ára ára stúlkum árlega til þriggja daga dvalar að Skógum undir Eyjafjöllum. Þeim voru kynnt helstu hugtök viðskipta og settu þær sig í spor frumkvöðla og skilgreindu, skrifuðu og kynntu viðskiptaáætlanir. Þær tóku þátt í fyrirtækjaleik í hópum, þar sem þær ráku nýstofnuð fyrirtæki sín. Þetta varð einn skemmtilegasti hluti AUÐAR, sem 75 stúlkur tóku þátt í. AUÐUR samdi einnig námsefnið Látum drauminn rætast – sem fellur vel að námsgreininni Lífsleikni, og er ætlað að gera nemendum kleift að sjá stofnun fyrirtækis sem einn af möguleikum til atvinnu í framtíðinni. Námsefnið er boðið skólum endurgjaldslaust.

LeiðtogaAUÐUR leiddi saman kvenstjórnendur íslensks atvinnulífs. Markmiðið var að styrkja konurnar sem stjórnendur og efla innbyrðis tengsl þeirra. Með heimsþekktum sérfræðingi voru greindir  meginþættir í stjórnunarstíl og tekið á þeim margþætta vanda sem stjórnendur mæta. Námskeiðið var haldið hvert haust að Mývatni og tóku 60 konur þátt. Þessar konur mynduðu öflugt tengslanet og hittast reglulega til að fræðast og gleðjast saman.

AUÐARverðlaunin voru veitt árlega þremur konum, sem skarað hafa fram úr í íslensku atvinnulífi. Verðlaunin voru afhent á hinni árlegu AUÐAR-hátíð, þar sem öllum AUÐARkonum var boðið að taka þátt, fagna, og njóta bæði fróðleiks og skemmtunar.

AUÐUR lítur stolt yfir farinn veg. Starf hennar og yfirbragð allt hefur einkennst af bjartsýni og vissu um að kraft kvenna eigi að virkja þjóðfélaginu öllu til hagsældar.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica